قلم کوچک متـ ـین

قلم رانده می شود و من کشیده می شوم

قلم کوچک متـ ـین

قلم رانده می شود و من کشیده می شوم

«هر که کتابی سازد یا چیزی بر جایی نویسد، لابد در دل کند این سخن قومی فراستانند و قومی رد کنند و اگر نه چنین کند رنجور گردد و در جمله کارها چنین است.»

طبقه بندی موضوعی

بی ربط نوشته دیگه :|

  • متـ ـین
سلام خودم
امروز 7 دی 95!
ساعت بیست دقیقه به دوازده شب!
  • متـ ـین
برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید
  • ۰۳ دی ۹۵ ، ۲۲:۵۸
  • متـ ـین