قلم کوچک متـ ـین

قلم رانده می شود و من کشیده می شوم

قلم کوچک متـ ـین

قلم رانده می شود و من کشیده می شوم

قلم کوچک متـ ـین

«هر که کتابی سازد یا چیزی بر جایی نویسد، لابد در دل کند این سخن قومی فراستانند و قومی رد کنند و اگر نه چنین کند رنجور گردد و در جمله کارها چنین است.»
«می نویسم نه از برای ثنای مردمان که برای مرحم دل سوختگان»

۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «آواتار» ثبت شده است

  • متـ ـین

آقا بنده شدیدا احساس نیاز به داشتن یک آواتار میکنم! کمک لطفا :)

  • متـ ـین