قلم کوچک متـ ـین

قلم رانده می شود و من کشیده می شوم

قلم کوچک متـ ـین

قلم رانده می شود و من کشیده می شوم

قلم کوچک متـ ـین

«هر که کتابی سازد یا چیزی بر جایی نویسد، لابد در دل کند این سخن قومی فراستانند و قومی رد کنند و اگر نه چنین کند رنجور گردد و در جمله کارها چنین است.»
«می نویسم نه از برای ثنای مردمان که برای مرحم دل سوختگان»

۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «صفا» ثبت شده است

سلام، خودم!

امروز 28 آذر 95!

ساعت ده و نیم شب!

  • متـ ـین
دیروز روز خوبی بود! نمیدونم، شاید هم نبود!

حرفای صفا مثل خوره تو مخمه! هم راست می گفت، هم قابل قبول نبود، از اون واقعیت های تلخ جامعه مون که باید باهاش کنار میومدم! از اون تناقض های حرفای خودش! به طور خلاصه بهم گفت پسرجان خرخونی نکنی قبول نمیشی دیگه، همین! بعدش با گاسوم رفتیم به پیاده روی یکشنبه ها، یکشنبه هایی که اکثرا گاسوم اونا رو لغو میکنه! نمیدونم چی شد ولی این هفته اومد، با اینکه از شدت درد آزمون جمعه رو نیومد ولی پیاده روی رو اومد، که البته منم خوشحال شدم D:
  • متـ ـین