قلم کوچک متـ ـین

قلم رانده می شود و من کشیده می شوم

قلم کوچک متـ ـین

قلم رانده می شود و من کشیده می شوم

قلم کوچک متـ ـین

«هر که کتابی سازد یا چیزی بر جایی نویسد، لابد در دل کند این سخن قومی فراستانند و قومی رد کنند و اگر نه چنین کند رنجور گردد و در جمله کارها چنین است.»
«می نویسم نه از برای ثنای مردمان که برای مرحم دل سوختگان»

۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «عشق» ثبت شده است

سلام خودم!

امروز 1 دی 95

ساعت یه ربع به هفت شب!

  • متـ ـین

وبلاگ نویسی غَلَتْ است

خوانده نشوی حَسْرَتْ است

خوانده شوی مَسْئوْلِیَتْ است

  • متـ ـین