قلم کوچک متـ ـین

قلم رانده می شود و من کشیده می شوم

قلم کوچک متـ ـین

قلم رانده می شود و من کشیده می شوم

«هر که کتابی سازد یا چیزی بر جایی نویسد، لابد در دل کند این سخن قومی فراستانند و قومی رد کنند و اگر نه چنین کند رنجور گردد و در جمله کارها چنین است.»

۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «متـ ـین» ثبت شده است

این حد از مسخرگی در 19 سال آخر زندگی م بی سابقه ست اصن :/
  • مـ ‌ـت

باید تجدید نظر کنم، این منم؟

  • مـ ‌ـت