قلم کوچک متـ ـین

قلم رانده می شود و من کشیده می شوم

قلم کوچک متـ ـین

قلم رانده می شود و من کشیده می شوم

«هر که کتابی سازد یا چیزی بر جایی نویسد، لابد در دل کند این سخن قومی فراستانند و قومی رد کنند و اگر نه چنین کند رنجور گردد و در جمله کارها چنین است.»

طبقه بندی موضوعی

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «همشهری!!» ثبت شده است

دقایقی پیش متوجه موضوعی شدم که باعث شد هفت اندامم بلرزه!

  • متـ ـین