قلم کوچک متـ ـین

قلم رانده می شود و من کشیده می شوم

قلم کوچک متـ ـین

قلم رانده می شود و من کشیده می شوم

«هر که کتابی سازد یا چیزی بر جایی نویسد، لابد در دل کند این سخن قومی فراستانند و قومی رد کنند و اگر نه چنین کند رنجور گردد و در جمله کارها چنین است.»

پنج بار این پست رو نوشتم و پاکیدم -_-

پنج دقیقه وقت هواخوری دارم و باید زود تند سریع پست رو نوشته و مکان رو ترک کنم وگرنه سرزندان بان (پدر گرام) با باتوم ازم پذیرایی می کنه!

آقا تا دو هفته بعد کنکور و از دو هفته قبل اعلام نتایج هر نوع بحث و صحبتی در مورد کنکور ممنوع!

اگه یه کنکوری دیدین با حرفای دل سوزانه یا شوخی های دوستانه نمک رو زخمش نپاشین، خودش به اندازه ی کافی داره درد می کشه...

#درددل_های_یک_کنکوریِ_بدبختِ_بیچارۀ_فلک_زدۀ_آسمان_جُلِ_خاک_بر_سرِ_اُف_بر_وِی

این پست از حسین فراموش نشه: از سخت ترین روزها

این هم لینک دانلود ویدئوی حسین: دانلود

اگه حال ندارین پستشو بخونین لا اقل ویدئو رو ببینید.

+ کامنت ها بازه، حواستون باشه دستتون بخوره من نیستم پاک کنم

  • مـ ‌ـت

باید بری ادامه مطلب، راه نداره :|

  • مـ ‌ـت

صبح زود بود

با ذوق از خواب پا شد، مثل همه ی روز های دیگه

رفت حموم

با وسواس لباساشو انتخاب کرد

یه لباس گل منگلی قرمز پوشید    که آستین نداشت

و یه دامن کوتاه   که تا رو زانوهاش میومد

  • مـ ‌ـت
این حد از مسخرگی در 19 سال آخر زندگی م بی سابقه ست اصن :/
  • مـ ‌ـت

باید تجدید نظر کنم، این منم؟

  • مـ ‌ـت